Anoniminiai lošėjai

Anoniminiai lošėjai – tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, siekdami padėti sau ir kitiems įveikti lošimo problemą. Vienintelė sąlyga, norint tapti draugijos nariu, – noras mesti lošti.

Anoniminiai lošėjai nemoka nei stojamojo, nei nario mokesčio. Mes išsilaikome iš savo pačių įnašų. Anoniminių lošėjų draugija nesusijusi su jokiomis sektomis, tikybomis, politika, organizacijomis ar institucijomis, vengia bet kokių diskusijų, ginčų, neremia jokių judėjimų ir jiems neprieštarauja. Mūsų pagrindinis tikslas – mesti lošti ir padėti kitiems lošėjams padaryti tą patį.

Dauguma mūsų nenorėjo ar tiesiog negalėjo prisipažinti turintys problemų dėl potraukio lošti. Niekas nemėgsta prisipažinti esąs kitoks nei visi aplinkiniai. Todėl nenuostabu, kad daugelis mūsų begalę kartų beviltiškai stengėsi įrodyti, kad gali lošti taip, kaip lošia visi kiti, t.y. vadovaudamiesi sveiku protu ir logika. Mintis, kad kada nors kažkokiu būdu pavyks kontroliuoti savo potraukį lošti, kamuoja kiekvieną priklausomybę turintį lošėją. Šis įsitikinimas dažniausiai būna toks stebėtinai tvirtas, kad priveda lošėjus iki kalėjimo grotų, beprotybės ar mirties.

Mes suvokėme, kad pirmiausia privalome sąžiningai ir atvirai prisipažinti sau, jog esame priklausomi nuo lošimo. Tai pirmasis sveikimo žingsnis. Iliuzija, kad esame arba galime būti tokie patys, kaip ir visi kiti, privalo negrįžtamai išnykti. Mes praradome galimybę kontroliuoti savo lošimą. Žinome ir suprantame, kad nei vienas kompulsyvus lošėjas niekada daugiau nebegalės šio įpročio kontroliuoti. Visi ne kartą manėme galį atgauti ar jautėmės atgaunantys šį savo sugebėjimą, tačiau tai trukdavo neilgai. Vėl kartodavosi nekontroliuojamo, nevaldomo lošimo periodai, ilgainiui sąlygoję mūsų apgailėtiną, protu sunkiai suvokiamą degradaciją.

Mes įsitikinę, kad lošėjai, tokie kaip mes, serga progresuojančia liga. Laikui bėgant, jų būklė blogėja ir niekada nepagerėja pati savaime. Siekdami gyventi laimingą, pilnavertį gyvenimą, mes stengiamės kasdieniniuose reikaluose bei situacijose pasikliauti ir vadovautis geriausiomis savo savybėmis, sugebėjimais bei tam tikrais principais.