Mūsų draugai pasaulyje

VISĄ INFORMACIJĄ APIE ANONIMINIŲ LOŠĖJŲ VEIKLĄ VISAME PASAULYJE GALITE RASTI ČIA:
Gamblers Anonymous International Service Office P.O. Box 17173, Los Angeles, CA 90017 (213) 386-8789 – Fax (213) 386-0030 Internetinis puslapis: www.gamblersanonymous.org