Vienybės programa

Siekiant išlaikyti vienybę, mūsų patirtis parodė, kad:

1. Svarbiausia turėtų būti mūsų bendra gerovė; kiekvieno gijimas priklauso nuo grupės vienybės.

2. Mūsų patikėtiniai mums tarnauja, bet mūsų nevaldo.

3. Vienintelė sąlyga tapti Anoniminių lošėjų draugijos nariu – noras mesti lošti.

4. Kiekviena grupė turėtų veikti savarankiškai, išskyrus tuos atvejus, kai sprendžiami reikalai, susiję su kitų grupių ar visos Anoniminių lošėjų draugijos veikla.

5. Anoniminių lošėjų draugijos pagrindinis tikslas – perduoti savo patirtį priklausomybę turinčiam lošėjui.

6. Anoniminių lošėjų draugija neturėtų remti, finansuoti jokios jai artimos įstaigos ar pašalinės organizacijos nei leisti naudotis Anoniminių lošėjų vardu, kad pinigai, nuosavybės ar garbės reikalai nenukreiptų mūsų nuo pagrindinio tikslo.

7. Kiekviena Anoniminių lošėjų grupė turėtų išsilaikyti pati, atsisakydama pašalinių įnašų.

8. Anoniminių lošėjų draugija visada turėtų likti neprofesionali, tačiau mūsų tarnybos gali samdyti reikiamus darbuotojus.

9. Anoniminių lošėjų draugija niekada neturėtų būti griežtai organizuota, tačiau mes galime steigti tarnybas ar komitetus, tiesiogiai atsakingus tiems, kam tarnauja.

10. Anoniminiai lošėjai nereiškia savo nuomonės pašaliniais klausimais, todėl Anoniminių lošėjų vardo nederėtų traukti į viešus ginčus.

11. Mūsų bendravimas su visuomene grindžiamas labiau idėjų patrauklumu negu įtikinėjimu. Žiniasklaidoje visada privalome išsaugoti asmens anonimiškumą.

12. Anonimiškumas yra Anoniminių lošėjų programos dvasinis pamatas, nuolat primenantis, kad nuostatos svarbiau už asmenybes.