Sveikimo programa

Žingsniai sudarantys Sveikimo programą.

1. Prisipažinome, kad esame bejėgiai prieš lošimą ir kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas.

2. Įsitikinome, kad tik Jėga, galingesnė už mus pačius, gali grąžinti mums sveiką mąstymą ir gyvenimą.

3. Nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą tos Jėgos, kaip mes Ją suprantame, globai.

4. Nuodugniai ir be baimės atlikome savo sąžinės ir finansinės būklės peržiūrą.

5. Prisipažinome sau ir kitam žmogui visą teisybę apie savo paklydimus.

6. Galutinai pasirengėme, kad mūsų būdo trūkumai būtų pašalinti.

7. Nuolankiai prašėme Dievo (kaip mes Jį suprantame) tuos trūkumus pašalinti.

8. Sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos skriaudėme, ir pasiryžome skriaudas atitaisyti.

9. Kur galėdami, asmeniškai atitaisėme skriaudas šiems žmonėms, išskyrus atvejus, kai tuo būtume pakenkę jiems ar kam nors kitam.

10. Nuolatos stebėjome save ir, jei būdavome neteisūs, tuoj pat prisipažindavome klydę.

11. Malda ir meditacija siekėme stiprinti sąmoningą ryšį su Dievu, kaip mes Jį suprantame, melsdami vien sugebėjimo pažinti Jo valią mums ir stiprybės ją vykdyti.

12. Stengdamiesi visada gyventi pagal šias nuostatas, siekėme perduoti tą žinią kitiems priklausomybę turintiems lošėjams.

12 Žingsnių programa iš esmės yra pagrįsta tradicinėmis dvasinėmis vertybėmis ir moraliniais principais, kuriais remiasi ir tradicinėje medicinoje taikomi gydymo metodai. Šios programos veiksmingumą geriausiai pagrindžia faktas, kad programa gali padėti ir ji iš tikrųjų padeda.

Anoniminių lošėjų tikslas nėra pritraukti kuo daugiau naujų narių. Mūsų tikslas yra parodyti, kad kai kuriems lošėjams lošimas yra liga, vadinama “kompulsyviu lošimu”. Anoniminiai lošėjai siekia pranešti visiems, susidūrusiems su lošimo problema, kad jie turi galimybę rinktis vieną iš dviejų alternatyvų – priklausomybę nuo lošimo ir jos sąlygotą degradavimą arba išsivadavimą iš priklausomybės ir naujo gyvenimo pradžią. Antroji alternatyva – tai Anoniminių lošėjų programa.

Mūsų organizacijos nariai – tai lošėjai, kurie įveikė šią ligą metę lošti, pradėjo naują, normalų, pilnavertį gyvenimą. Šie nariai visuomet pasiruošę padėti kiekvienam, įžengusiam į Anoniminių lošėjų gretas.