Dvidešimt klausimų

Anoniminiai lošėjai siūlo kiekvienam, susidūrusiam su lošimo problema, atsakyti į šiuos klausimus. Šie klausimai ir atsakymai į juos padės Jums nuspręsti, ar Jūs jau turite priklausomybę nuo lošimo ir ar norite ją įveikti.

1. Ar esate kada naudoję darbo, pamokų ar paskaitų laiką lošimui?

2. Ar kada nors jautėtės nelaimingas namuose, šeimoje dėl lošimo?

3. Ar lošimas turėjo įtakos Jūsų reputacijai?

4. Ar Jus kada nors graužė sąžinė dėl lošimo?

5. Ar kada nors lošėte vien tam, kad išloštumėte pinigų skoloms apmokėti ir finansinėms problemoms išspręsti?

6. Ar dėl lošimo sumažėjo Jūsų ambicijos bei darbingumas?

7. Ar pralaimėjęs jausdavote neatidėliotiną norą vėl grįžti lošti ir atsilošti?

8. Ar laimėjęs jausdavote neatidėliotiną poreikį vėl lošti ir išlošti dar daugiau?

9. Ar dažnai lošdavote tol, kol pralošdavote visus pinigus?

10. Ar kada nors teko skolintis pinigų tam, kad galėtumėte lošti?

11. Ar kada nors teko ką nors parduoti tam, kad gautumėte pinigų lošimui?

12. Ar nenoriai leisdavote lošimui skirtus pinigus kitoms, įprastinėms reikmėms?

13. Ar dėl lošimo nustojote rūpintis savimi arba savo šeima, jos gerove?

14. Ar kada nors lošėte ilgiau negu buvote suplanavęs?

15. Ar kada nors lošėte siekdami išvengti nerimo ar rūpesčių?

16. Ar kada nors pasielgėte arba svarstėte galimybę pasielgti neteisėtai tam, kad gautumėte pinigų lošimui?

17. Ar dėl lošimo sutriko Jūsų miegas?

18. Ar patirtos nesėkmės, nemalonumai, neigiamos emocijos Jums sukelia neatidėliotiną norą lošti?

19. Ar Jums kada nors kilo potraukis atšvęsti kokią nors savo sėkmę kelių valandų lošimu?

20. Ar kada nors pagalvojote, kad toliau lošdami galite degraduoti, sužlugdyti patys save ar net nusižudyti?

Dauguma turinčių priklausomybę lošėjų atsakytų teigiamai mažiausiai į septynis klausimus.